Alena Šeredová Alena Šeredová SEE MORE >
Oggi, giornata internazionale della donna, vorrei dare il coraggio a tutte le donne che non sono state fortunate quanto me durante la vita, voglio incoraggiare tutte voi che siete in difficoltà e state lottando per i vostri figli, le vostre famiglie e l'umanità: vi ammiro…

Buona #GiornataInternazionaleDellaDonna !

On this International Women’s Day, I encourage all the women, who did not have as much luck and fortune as I had in my life… I want to encourage those of you who are struggling and fighting every day, for your children, your families and humanity…

Happy #InternationalWomensDay - I admire you… !

Dnes, na Mezinárodní Den Žen, bych chtěla podpořit všechny ženy, které neměly v životě tolik štěstí jako já….chtěla bych povzbudit ty z vás, které bojují každý den za své děti, své rodiny a hlavně samy za sebe…

Šťastný  #MezinarodniDenZen - obdivuji vás… !
Oggi, giornata internazionale della donna, vorrei dare il coraggio a tutte le donne che non sono state fortunate quanto me durante la vita, voglio incoraggiare tutte voi che siete in difficoltà e state lottando per i vostri figli, le vostre famiglie e l'umanità: vi ammiro…

Buona #GiornataInternazionaleDellaDonna !

On this International Women’s Day, I encourage all the women, who did not have as much luck and fortune as I had in my life… I want to encourage those of you who are struggling and fighting every day, for your children, your families and humanity…

Happy #InternationalWomensDay - I admire you… !

Dnes, na Mezinárodní Den Žen, bych chtěla podpořit všechny ženy, které neměly v životě tolik štěstí jako já….chtěla bych povzbudit ty z vás, které bojují každý den za své děti, své rodiny a hlavně samy za sebe…

Šťastný #MezinarodniDenZen - obdivuji vás… !
</> Embed 1y
An important message - have a wonderful weekend ! xx